iop logo

 
   
 
 

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling


Stichting Ilula Orphan Program (IOP) Nederland staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat u uw gift aan het IOP kunt opvoeren als aftrekpost bij de belasting aangifte. Vanaf 1 januari 2014 stelt de belastingdienst nieuwe voorwaarden aan ANBI's. Hieronder staan alle gegevens verzameld.

NAAM:
Stichting Ilula Orphan Program – Nederland

RSIN OF FISCAALNUMMER:
819180130

CONTACTGEGEVENS:
Stichting Ilula Orphan Program Nederland
t.a.v. Annelies de Groot
Schaduwrijk 97
3297 SC Puttershoek

Tel: 06-33318496
E-mail: iopnederland@xs4all.nl

SAMENSTELLING VAN BESTUUR:

Voorzitter: Klaas Bruijn
Penningmeester: Annelies de Groot
Secretaris: Paulien Mul-Bode
Algemeen bestuurslid: Joke Bruijn
algemeen betsuurslid: Job van den Elsen
Voor meer informatie klik hier

BELEIDSPLAN:
Download pdf

BELONINGSBELEID:
De bestuursleden van het Ilula Orphan Program ontvangen, conform de statuten, geen beloning voor hun werk.

DOELSTELLING:
De doelstelling van IOP Nederland is tweeledig.
1. Het inzamelen van geld voor de activiteiten van het Ilula Orphan Program Tanzania.
2. Het onder de aandacht brengen van de armoede problematiek in Tanzania, in het bijzonder het gebied Ilula.

VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN &
FINANCIËLE VERANTWOORDING:
Voor het IOP Nederland jaarverslag 2018: klik hier
Voor het IOP Nederland financiële verslag 2018: klik hier