iop logo

 
   
 
 

KWESTIES

Het IOP is actief in Ilula, een gebied dat bestaat uit acht dorpen in het district Kilolo, dat weer deel is van de Iringa regio in Tanzania. De circa 32.000 inwoners hebben zwaar te lijden onder problemen als armoede en hiv/aids. De Iringa regio kent het hoogste aantal hiv-geïnfecteerden van heel Tanzania. Plaatselijke hulpverleners denken dat binnen dit gebied Ilula ook nog eens het zwaarst getroffen is.

Een schrijnend gebrek aan water, de ongelijkheid tussen man en vrouw, een gebrek aan onderwijsmogelijkheden en de afbraak van het milieu hebben er voor gezorgd dat er een vicieuze cirkel van armoede en hiv/aids is ontstaan. Om deze cyclus te doorbreken richt het IOP zich op onderwijs als het fundament van alle verdere projecten en programma’s.

Klik op de woorden om meer te weten te komen over de kwesties.

Water
Hiv-aids
Onderwijs
Duurzaamheid
Man-vrouw-verhoudingen

WATER
Ilula wordt geteisterd door een gebrek aan water en periodes van grote droogte. Omdat landbouw de belangrijkste bron van inkomsten is in het gebied, komt dit extra hard aan bij de vele boeren.
In Tanzania is het halen van water een taak van de vrouwen. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijkse waterrantsoen van een gezin, dat wordt geschat op ongeveer 70 tot 100 liter per dag (water voor landbouwdoeleinden niet inbegrepen). In een aantal dorpen van Ilula wordt de gemeenschappelijke waterkraan maar 2 of 3 keer per week opengesteld. De vrouwen moeten voor dag en dauw opstaan en urenlang in de rij staan om hun kleine waterrantsoen te ontvangen. Een aantal dorpen binnen Ilula heeft helemaal geen waterpunt. De vrouwen moeten soms wel 3 kilometer lopen naar waterbronnen die vaak sterk vervuild zijn en droog liggen als het lang niet heeft geregend. De enige andere optie in zo’n geval is om water te kopen bij mannelijke waterverkopers die ongeveer 20 cent per 20 liter vragen. Zo komen de vrouwen regelmatig in de plaatselijke sex-industrie terecht, zoals die gerund wordt in de pensions langs de autoweg die door het district loopt. Vrouwen worden gedwongen om sexuele handelingen te verrichten in ruil voor water voor hun gezin.
In een gebied waar weeskinderen en familieleden afhankelijk zijn van de goedheid van anderen om ze in huis te nemen, kan een gebrek aan water soms letterlijk de financiële druppel zijn die mensen doet besluiten om geen extra kind of ziek persoon in hun huis op te nemen.
Terug naar boven

HIV-AIDS
In Tanzania zijn ongeveer 1,4 millioen mensen geïnfecteerd met hiv/aids (bron: Wikipedia, 2008). De Iringa regio herbergt het hoogste aantal seropositieven van het hele land. Van hen valt 70,5 procent in de leeftijdscategorie van 25 t/m 45 jaar; 15 % is 15-24 jaar. Een van de oorzaken van de snelle verspreiding van hiv in de 8 dorpen van Iringa is de nationale snelweg die door het gebied loopt en die een belangrijke handelsroute vormt tussen Tanzania, Zambia en Malawi. Handelsreizigers en vrachtwagenchauffeurs houden een bloeiende sex-industrie in stand in de pensions langs de weg. In de dorpen langs deze route wonen ook de meeste aidswezen. In het Kilolo District leven circa 3000 aidswezen, en 1500 van hen wonen in de dorpen van Ilula. De aidswezen leven meestal in grote armoede en kunnen het zich niet veroorloven naar school te gaan. Door middel van onderwijs en voorlichting hoopt het IOP dit probleem het hoofd te bieden.
Terug naar boven

ONDERWIJS
Het IOP gaat van het standpunt uit dat onderwijs de oplossing is voor de meeste problemen. Het schoolsysteem in Tanzania bestaat uit een lagere school (groep 1 t/m 7) en een middelbare school (basisvorming in groep 1 t/m 4 en hoger onderwijs in groep 5 en 6). Op de middelbare school moeten alle kinderen schoolgeld betalen. Nog niet zo lang geleden werd dit voor lagere scholen afgeschaft. Sindsdien gaan er veel meer kinderen naar de lagere school, maar de kwaliteit van de faciliteiten en het aantal onderwijzers is op hetzelfde niveau gebleven. En er zijn er nog steeds financiële blokkades waardoor kinderen niet naar de lagere school gaan, zoals de kosten van schoenen, uniformen, schriften en pennen. De klaslokalen zijn overvol en er is een gebrek aan goed opgeleide leraren die bereid zijn om op het platteland van Ilula te komen wonen en werken.
Terug naar boven

DUURZAAMHEID
Het IOP hecht grote waarde aan duurzaamheid. Het weeshuis ligt op een boerderij met ongeveer 26 hectare land. Hier wordt het eten voor eigen consumptie geproduceerd en het overschot wordt verkocht. Gewassen die verbouwd worden zijn o.a.: mais, zonnebloemen, sorghum, gierst, cassave en diverse groentes. Er worden ook dieren gehouden voor vlees, eieren en melk (circa 25 varkens, 7 koeien en talloze geiten en kippen). Door de droogte komt het regelmatig voor dat de oogst mislukt. De boerderij legt zich toe op biologische teelt. Het is bedoeling om in de nabije toekomst voor 100 % biologisch te zijn. Er wordt natuurlijke mest gebruikt en de dieren worden gevoederd met schillen en graanafval. Er is ook een boomgaard waar de afgelopen jaren 3000 bomen zijn geplant. De electriciteit voor het weeshuis wordt deels geleverd door zonnepanelen. Het plan is om in de toekomst helemaal op deze energiebron over te stappen. Het IOP investeert ook in nieuwe technologieën om het waterprobleem op te lossen en heeft een aantal workshops over dit onderwerp georganiseerd. De boerderij van het weeshuis functioneert ook als een soort buurtcentrum . De meisjes die in het weeshuis wonen werken elke dag op de boerderij; studenten die door het Sponsorship Programma worden ondersteund helpen de oogst binnen te halen, als onderdeel van de 40 uur die ze per jaar voor het IOP moeten werken.
Terug naar boven

MAN-VROUW VERHOUDINGEN
De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen is een groot probleem in Ilula. Op het gebied van sex worden vrouwen niet geacht zelf beslissingen te nemen. Vrouwen, getrouwd of niet, hebben weinig te vertellen als het gaat over de keuze van sexuele partners, condoomgebruik of andere vormen van voorbehoedsmiddelen. Hierdoor zijn disproportioneel veel vrouwen getroffen door hiv/aids.
Ook op het gebied van onderwijs zijn vrouwen en meisjes in het nadeel. Meisjes die zwanger worden mogen niet op school blijven. En van meisjes wordt ook eerder verwacht dat thuis blijven om voor zieke familieleden, broertjes en zusjes te zorgen. De armoedige en slechte levensomstandigheden in de afgelegen delen van Ilula brengen meisjes er toe hun geluk te zoeken in grote steden als Dar es Salaam. Daar vinden ze werk als hulp in de huishouding en worden ze vaak tot onveilige sex gedwongen. Zwanger en/of besmet met hiv keren ze dan weer terug naar hun dorpen, waar de ziekte verder wordt verspreid.
Terug naar boven