iop logo

 
   
 
 

Privacyverklaring
Stichting Ilula Orphan Program Nederland

Stichting Ilula Orphan Program Nederland (IOP-NL) respecteert de privacy van alle donateurs, sponsors en vrijwilligers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
IOP-NL verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

IOP-NL gebruikt de verzamelde gegevens van haar donateurs, sponsors en vrijwilligers voor de volgende doeleinden:

Met uw expliciete toestemming gebruiken wij uw gegevens om u middels onze nieuwsbrieven te informeren over de ontwikkelingen van de IOP projecten.
Het toestemming verlenen gaat schriftelijk via een toestemmingsformulier. Download HIER het formulier. Donateurs, sponsors en vrijwilligers die zich inschrijven na mei 2018 krijgen dit inschrijfformulier voortaan automatisch.

Wij gebruiken uw gegevens om de nieuwsbrieven, de brieven van sponsorkinderen en de sponsor rekeningen te versturen.

E-mail adressen worden opgeslagen in email programma op de laptop van de penningmeester.

Wat gebeurt er als je je gegevens niet doorgeeft aan IOP-NL?

Zonder een ingevuld, ondertekend en ingeleverd inschrijfformulier kunnen wij niet over gaan tot het sturen van nieuwsbrieven, brieven van sponsorkinderen en sponsorrekeningen.
Download HIER het formulier.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij IOP-NL

De fysieke map met papieren inschrijfformulieren en de lijst van sponsoren, donateurs en vrijwilligers liggen op kantoor van de penningmeester, daar komen geen derden bij.
Onze overige bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren, in het geval dat ze hiermee in aanraking komen. Elektronische bestanden staan op de laptop van de penningmeester.

Duur van opslag
Uw gegevens worden meteen na opzegging uit de elektronische bestanden verwijderd.

Klachtrecht
Hierbij willen wij u informeren dat u in uw recht staat om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Ook heeft u het recht om uw toestemming altijd weer in te trekken. U heeft recht op inzage, rectificatie of inzage van uw persoonsgegevens. Stuur een e-mail naar info@iopnederland.nl om dit te regelen.