iop logo

 
   
 
 

ACHTERGROND

ACHTERGROND EN GESCHIEDENIS VAN HET I.O.P.
door Annelies de Groot

1986
In dit jaar is het eerste contact gelegd met Ilula.
Mijn Noorse vriendin Berit Skaare bezocht als padvindster een international kamp in Tanzania. Eén van de leidsters nam haar mee naar haar geboortedorp, Ilula. Berit werd daar allerhartelijkst ontvangen, maar werd tevens getroffen door de bittere armoe die er heerste.
Tien jaar later, Berit was ondertussen geëmigreerd naar Amerika, kon ze de drang om te gaan helpen niet langer onderdrukken en heeft zij met haar kerk (de United Methodist Church in Washington-Indiana) en waterproject opgestart. In 1998 is Berit samen met een kerkgenote de waterlijn gaan inspecteren. Tijdens dit bezoek aan Ilula kwam er een jongen naar haar toe die vroeg of zij hem kon helpen met zijn studie. Hij was wees en zijn familie had geen geld om hem naar school te sturen. Het sponsorplan werd geboren!
Er werden simpele formulieren ontworpen en foto's gemaakt van de meest schrijnende gevallen. Op haar terugreis deed Berit Nederland aan en maakt mij een van de 1e sponsors.
Ik vind nog 5 sponsors en Berit krijgt enorme respons in de VS en haar geboorteland Noorwegen.

2000
Een groep van 9 Amerikanen gaat Ilula bezoeken en ik ga mee!
Ik ontmoet mijn sponsorkinderen en raak onder de indruk van de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij moeten leven. We helpen tijdens ons bezoek met het opknappen van de basisschool, we schrijven nog meer wezen in voor het sponsorprogramma, we helpen in het kliniekje, en …….. we beloven meer hulp ! Berit beloofd zelfs om er een aantal jaar te gaan wonen!

2003
Berit woont en werkt inderdaad sinds eind 2001 in Ilula.
Ik heb haar eind 2003 een maand lang opgezocht.
De eerste IOP school "Kids Corner" kleuterschool wordt geopend.

IOP weeshuis

2007
Het weeshuis wordt geopend:
Ik bezoek Ilula voor de 3e keer ditmaal samen met Rosalie Puyn, Margot Botzem uit Luxemburg en Betty Kelk uit Engeland.
We zijn uitgenodigd voor de officiële opening van het weeshuis.

IOP weeshuis Annelies en Rosalie met 4 doro IOP-NL gesponsorde weeshuismeisjes

IOP weeshuis Het weeshuis

Intussen is er nog meer gerealiseerd.

IOP winkels IOP winkels en restaurant

IOP timmeratelier

IOP timmeratelier IOP naai- en timmeratelier

2008
Het 10-jarig bestaan
In de 1e week van juli 2008 is het 10-jarig bestaan gevierd d.m.v. een festivalweek. Ik ben uiteraard weer van de partij en constateer dat er in 1 jaar e.e.a. bijgebouwd is. Voor de varkens is een heuse varkensstal gebouwd en voor de oogst een gigantische opslagloods.

IOP varkensschuur
Nieuwe varkensschuur

Ondertussen heeft het project een naam gekregen: h
et I.O.P. (Ilula Orphan Program).
Het is een in Tanzania officieel geregistreerde organisatie (NGO) geworden met 6 comités.
Het I.O.P- Tanzania, gerund door mensen uit het onderwijs, medische zorg en gemeenteraad.
Het I.O.P-Noorwegen, een groep padvindsters uit Oslo en omgeving.
Het IOP – Luxemburg, een groep onderwijzeressen uit Bridel en omgeving. Het IOP-Italy.
Het I.O.P.- Nederland, sinds 16 maart 2008 een heuse stichting met 6 bestuursleden.
Het I.O.P.-VS, het hoofdcomité, gerund door vrijwilligers uit de United Methodist Church.

2009
Dit jaar heb ik met mijn hele gezin de projecten bezocht. Een unieke ervaring!

Family
Vlnr: Marijn, Onne, Furahini, Annelies, John en Nynke de Groot

De eerste stappen worden genomen om een bibliotheek en een highschool te gaan bouwen.

2010
Er zijn 2 grote bouwprojecten van start gegaan; een middelbare school "The Lords Hill" (bovenbouw klas 5 en 6) waarvoor de RSG ieder jaar een lesnacht organiseert en een bibliotheek annex dorpshuis "The Holland House of Books".
De winkels zijn open, het gasthuis gaat open. Alleen het restaurant kan nog niet open omdat de kok die we daarvoor aangenomen hadden plotseling is overleden.
Ik bezoek het project voor de 6e keer en ben wederom onder de indruk van alle voortuitgang die gemaakt is sinds mijn bezoek in 2009.

IOP highschool
Lord's Hill Highschool

IOP library Holland House of Books

IOP shop
De IOP winkel

2011
Het wordt een gewoonte, ik ga weer naar Ilula (voor de 7e keer)
En weer zie ik een enorme vooruitgang. De highschool is zo goed als af, de laatste hand wordt gelegd aan de laboratoriums. De bibliotheek staat onder dak. We moeten nog even flink doorsparen om ramen, deuren en pleisterwerk te kunnen bekostigen. Het internetcafé is in gebruik alsmede het gasthuis. Het lashuis is bijna af en er is begonnen aan een onderkomen voor kinderen die de opleiding leder bewerking hebben gedaan. Voor het eerst is er ook een vrijwilliger via Vrijwillig Wereld Wijd in Ilula aan het werk.

IOP library
Holland House of Books

IOP highschool
De Lord's Hill Highschool met rechts de toiletgebouwen en links de laboratoriums

2013
Voor de 8e keer op bezoek, er zijn nu heel veel vrijwilligers via Vrijwillig Wereld Wijd.

IOP vrijheidsvlam
De highschool krijgt hoog bezoek van de vrijheid vlam.

Alle projecten draaien op volle toeren.

2014
Dit jaar ga ik voor de 9e keer.
De bibliotheek is in de afwerking fase.
Bij de highschool is een onderkomen voor jongens gebouwd.

IOP Het weeshuis is drukbezet met kinderen en gasten, een hele gezellige boel. Alle projecten doen het heel goed, je ziet gewoon ieder jaar weer vooruitgang.

IOP library

2016
Mijn 10e bezoek aan Ilula!
De bibliotheek is af, nog niet geheel ingericht maar wel dagelijks in gebruik.
Er is in 1 jaar tijd een nieuwe (tweede) kleuterschool uit de grond gestampt. De Sollerud montessori school.
De eerste werkzaamheden aan de door Luxemburg gefinancierde lagere school vinden plaats. De examenhall die de highschool verplicht moet hebben is al vergevorderd.

IOP kleuterschool

Voor het eerst gaat er een jongerenreis naar het project, wat een groot succes is geweest.

Alle projecten draaien op volle toeren.
Fijn om te zien dat er zoveel vooruitgang geboekt wordt.

2017
Mijn 11e bezoek aan dit schitterende project, deze keer samen met medebestuursleden Paulien, Klaas en Joke.
De bibliotheek wordt feestelijk officieel geopend.
Er worden maandelijks seniorenbijeenkomsten gehouden die erg in trek zijn. Ook de scholen gaan iedere week 1 middag naar de bibliotheek.

IOP library
Er is een steenfabriekje inwerking gesteld. Zij maken betonnen bouwblokken en straattegels. Zo voorzien wij in onze eigen bouwbehoefte.

Er is gestart met de bouw van een lagere school, de sponsoring daarvan ligt in handen van IOP-Luxemburg. Het doel is in januari 2018 te starten met klas 1 en 2 (dit jaar draait er al een 1e klas in de Sollerud kleuterschool).
De examenhal is zo goed als af en al gebruikt voor de eindexamens van de Lords Hill highschool. Als het gebouw helemaal klaar is kan het ook verhuurd worden voor evenementen, bruiloften, seminaars etc.

IOP

2018
Alweer voor de twaalfde keer bezoek ik samen met medebestuurslid Paulien het IOP.
IOP bestaat 20 jaar en ik ben ook alweer 20 jaar voor hen in touw.
Deze heugelijke mijlpaal wordt een week lang gevierd.
Op het sportveld is een podium verrezen en de Sunflower lagere school is in gebruik genomen.
Ook is een eerder aangeschafte grote lap grond in ontwikkeling.
Men is de eerste hectares bouwrijp aan het maken zodat in december de mais gezaaid kan worden. Dit enorme project wat inkomsten moet gaan genereren voor het IOP heeft de naam "Farm for the Future" Op deze farm wordt ook een educatief programma gestart voor jonge moeders en lokale boertjes.

IOP
Sunflower lagere school

Gerealiseerde projecten:
Meer dan 2000 kinderen gaan naar school (of zijn klaar met hun opleiding) dankzij sponsors in de westerse wereld.
Er is een kleuterschool (kids corner) gebouwd en in gebruik genomen.
Enkele jaren later is een tweede kleuterschool "Sollerud" in gebruik genomen.
Er draait al jaren een middelbare school "The Lords Hill".
Er is een scoutinggroep opgericht.
Een vrouwengroep heeft genoeg geld bijeen gewerkt om een eigen zaak te kunnen starten.
Er is en weeshuis "the Lords Acre" voor meisjes gebouwd en in 2006 in gebruik genomen.
Naast het weeshuis is een workshop voor timmerlui en naaisters gebouwd, schoenmakers hebben een eigen onderkomen en aan een huis voor lassers wordt gewerkt.
Er is een grote opslagloods gebouwd en een schuur voor de varkens.
Voor de machines is een loods verrezen en er is een kippenfarm gestart.
Tegenover de oprit zijn een restaurant, 3 winkels, guesthouse en internetcafé. Tenslotte is er een Foster Parent Supportprogramma gestart waar honderden kinderen onderdak hebben gevonden. Dorpsgenoten worden gestimuleerd om 2 of meer weeskinderen op te nemen in hun familie. Zij krijgen daarvoor mentale en financiële steun van het IOP d.m.v. seminars en b.v. de aanschaf van een bed, aanbouw van een extra kamer en natuurlijk schoolgeld.
In maart 2016 is de Montessori kleuterschool een opvang voor jonge moeders geopend welke in 2018 verplaats is naar een eigen gebouwtje (oud woonhuis).
De "Farm for the Future" is in ontwikkeling.
We doen aan micro credieten genaamd VICOBA (village comunity banking).
Er zijn regelmatig door grote goede doelen organisaties uit andere langen (met name Noorwegen) kortere projecten zoals hiv testing, nutricion etc.

IOP weesmeisjes

Helpen? Klik hier.

Bekijk een introductiefilm over IOP op de Amerikaanse website (in het Engels zonder ondertiteling). Het geeft een heel goed beeld van wat er allemaal gedaan wordt en u leert een aantal IOP medewerkers en kinderen in Ilula kennen.
OM DE FILM TE BEKIJKEN KLIK HIER.