iop logo

 
   
 
 

ACHTERGROND

Bekijk een introductiefilm over IOP op de Amerikaanse website (in het Engels zonder ondertiteling). Het geeft een heel goed beeld van wat er allemaal gedaan wordt en u leert een aantal IOP medewerkers en kinderen in Ilula kennen. OM DE FILM TE BEKIJKEN KLIK HIER.

ACHTERGROND EN GESCHIEDENIS VAN HET I.O.P.
door Annelies de Groot

weeshuis iop
De weeshuismeisjes van het I.O.P.

1986 - 1999
In 1986 is het eerste contact gelegd met Ilula. Mijn Noorse vriendin Berit Skaare bezocht als padvindster een international kamp in Tanzania. Eén van de leidsters nam haar mee naar haar geboortedorp, Ilula. Berit werd daar allerhartelijkst ontvangen, maar werd tevens getroffen door de bittere armoe die er heerste.
Tien jaar later, Berit was ondertussen geëmigreerd naar Amerika, kon ze de drang om te gaan helpen niet langer onderdrukken en heeft zij met haar kerk (de United Methodist Church in Washington-Indiana) en waterproject opgestart. In 1998 is Berit samen met een kerkgenote de waterlijn gaan inspecteren. Tijdens dit bezoek aan Ilula kwam er een jongen naar haar toe die vroeg of zij hem kon helpen met zijn studie. Hij was wees en zijn familie had geen geld om hem naar school te sturen. Het sponsorplan werd geboren! Er werden simpele formulieren ontworpen en foto's gemaakt van de meest schrijnende gevallen. Op haar terugreis deed Berit Nederland aan en maakt mij één van de 1e sponsors. Ik vind nog 5 sponsors en Berit krijgt enorme respons in de VS en haar geboorteland Noorwegen.

2000
Een groep van 9 Amerikanen gaat Ilula bezoeken en ik ga mee! Ik ontmoet mijn sponsorkinderen en raak onder de indruk van de erbarmelijke omstandigheden waaronder zij moeten leven. We helpen tijdens ons bezoek met het opknappen van de basisschool, we schrijven nog meer wezen in voor het sponsorprogramma, we helpen in het kliniekje, en ... we beloven meer hulp! Berit belooft zelfs om er een aantal jaar te gaan wonen!

2003
Ondertussen heeft het project een naam gekregen: het I.O.P. (Ilula Orphan Program). Het is een in Tanzania officieel geregistreerde organisatie (NGO) geworden met 6 comités.
- Het I.O.P.- Tanzania, gerund door mensen uit het onderwijs, medische zorg en gemeenteraad.
- Het I.O.P.- Noorwegen, een groep padvindsters uit Oslo en omgeving.
- Het I.O.P.– Luxemburg, een groep onderwijzeressen uit Bridel en omgeving.
- Het I.O.P.- Denmark, in oprichting juli 2010.
- Het I.O.P.- Nederland, sinds 16 maart 2008 een heuse stichting met 6 bestuursleden.
- Het I.O.P.- VS, het hoofdcomité, gerund door vrijwilligers uit de United Methodist Church.

Berit woont en werkt inderdaad sinds eind 2001 in Ilula. Ik heb haar eind 2003 een maand lang opgezocht.

2007
Het weeshuis wordt geopend.
Ik bezoek Ilula voor de 3e keer, dit maal samen met Rosalie Puyn, Margot Botzem uit Luxemburg en Betty Kelk uit Engeland.
Opening weeshuis
Annelies en Rosalie met 4 door IOP-NL gesponsorde weeshuis meisjes.

GEREALISEERDE PROJECTEN T/M 2009
- Alle dorpen hebben watertappunten.
- Meer dan 1000 kinderen gaan naar school dankzij sponsors in de westerse wereld.
- De basisschool is uitgebreid met nieuwe lokalen.
- Er is een kleuterschool gebouwd en in gebruik genomen.
- Een opgerichte padvindstergroep geeft dorpelingen aids voorlichting en de omliggende dorpen gaan binnenkort ook scoutinggroepen starten.
- Een vrouwengroep heeft genoeg geld bijeengewerkt om een eigen zaak te kunnen starten.
- Gehandicapten worden opgespoord en geholpen.
- Er is en weeshuis voor meisjes gebouwd en in 2006 in gebruikgenomen. De officiële opening heeft 10 maart 2007 plaats gevonden.
- Naast het weeshuis is een workshop voor timmerlui en naaisters gebouwd; een huis voor lassers is in aanbouw.
- Er is een grote opslagloods gebouwd en een schuur voor de varkens.
- Tegenover de oprit zijn een restaurant, 3 winkels, een guesthouse en een internetcafé in aanbouw.

Al deze projecten zijn gestart om afgestudeerde wezen een baan te bieden.

Tenslotte is er een Foster Parent Support programma gestart waar ruim 300 kinderen onderdak hebben gevonden. Dorpsgenoten worden gestimuleerd om 2 of meer weeskinderen op te nemen in hun familie. Zij krijgen daarvoor mentale en financiële steun van het IOP d.m.v. seminars en b.v. de aanschaf van een bed, aanbouw van een extra kamer en natuurlijk schoolgeld.

iop winkel
Winkels en restaurant

naaiatelier
Naai-en timmeratelier

10-jarig bestaan
In de eerste week van juli 2008 is het 10-jarig bestaan gevierd d.m.v. een festivalweek. Ik ben uiteraard weer van de partij en constateer dat er in 1 jaar e.e.a. bijgebouwd is. Voor de varkens is een heuse varkensstal gebouwd en voor de oogst een gigantische opslagloods.

varkensstal
Nieuwe varkensschuur

2009
Dit jaar heb ik met mijn hele gezin de projecten bezocht. Een unieke ervaring! Voor een uitgebreid verslag in tekst en beeld: klik hier.

visit 2009
Vlnr: Marijn, Onne, Furahini, Annelies, John en Nynke de Groot.

2010
Er zijn 2 grote bouwprojecten van start gegaan; een middelbare school "The Lords Hill" (bovenbouw klas 5 en 6) waarvoor de RSG ieder jaar een lesnacht organiseert en een bibliotheek annex dorpshuis "The Holland House of Books". De winkels zijn open, het gasthuis gaat open. Alleen het restaurant kan nog niet open omdat de kok die we daarvoor aangenomen hadden plotseling is overleden.
Ik bezoek het project voor de 6e keer en ben wederom onder de indruk van alle voortuitgang die gemaakt is sinds mijn bezoek in 2009. Voor een uitgebreid verslag van mijn bezoek in 2010 in tekst en beeld: klik hier.

2011
De Lords Hill Highschool is af en officieel geregistreerd bij het ministerie van onderwijs. Twaalf van onze eigen opgeleide leerkrachten (met universitaire opleidingen) gaan er les geven. Meer over de Lord's Hill Highschool klik hier.
Ik bezoek het project voor de zevende keer. Binnenkort op deze website een verslag in woord en beeld.

2012
In januari 2012 starten we met de eerste klas middelbare school. Met hulp van met name Noorwegen zijn er twee laboratorium lokalen bijgebouwd. Dat was een vereiste om met de highschool van start te mogen gaan.

highschoolIOP
Lord's Hill Highschool

2013
In het najaar van 2013 bezoek ik voor de achtste keer het Ilula Orphan Program. Het voelt als thuis komen. Er is weer een en ander bijgebouwd: een slaaphuis voor de highschool en een professionele kippenfarm met honderden leghennen. Ook het 'Bite Cafe' is in gebruik. Er zijn heel veel vrijwilligers uit Nederland.

kippenfarm
De Kippenfarm

Kippenfarm
De Kippenfarm

Bitecafe
Het 'Bite Café'

2014
Dit jaar ga ik voor de negende keer naar Ilula. De bibliotheek is in de afwerkingsfase. Het weeshuis is druk bezet met kinderen en gasten, een hele ge zellige boel. Alle projecten doen het heel goed, je ziet gewoon ieder jaar weer vooruitgang.

bibliotheek IOP
De bibliotheek in 2014

VOORUITBLIK
Berit had tot april 2015 de algehele leiding over het IOP. Op haar 70ste verjaardag (april 2015) is zij gestopt als managing director. Haar opvolger is Edson Msigwa, een inwoner van Ilula die al jaren voor het IOP werkt.
De highschool zal in de loop der jaren steeds verder uitgebreid worden en de bibliotheek zal voor steeds meer activiteiten gebruikt gaan worden. Augustus 2016 is gestart met de bouw van een Montessori lagere school. Er is een groot stuk land gekocht en daar op moet de "Farm for the Future" gerealiseerd worden. Deze boerderij moet inkomsten genereren waardoor het weeshuis minder afhankelijk gaat worden van giften. Ook hiervoor is weer een enorm bedrag nodig voor gebouwen, machines, vee, aanplant et cetera.

WAT KUNT U DOEN?
Steun het I.O.P. door een kind te sponsoren of door donateur te worden voor minimaal € 20,- per jaar. Meer informatie is te vinden bij HELPEN .

ASANTE SANA !!!
(Swahili voor: Hartelijk dank!)

weeshuis iop
Het weeshuis van I.O.P. in Ilula