iop logo

 
   
 
 

DE IOP NEDERLAND BESTUURSLEDEN

ANNELIES DE GROOT-NIEUWENWEG (Penningmeester)
Ik ben Annelies de Groot-Nieuwenweg. Ik ben gescheiden en ik heb drie volwassen kinderen (Nynke, Marijn en Onne), een kleindochter (Lieke) en een kleinzoon (Stijn). Ik ben vroeger kleuterleidster geweest maar werk al heel lang niet meer. Ik doe wel heel veel vrijwilligerswerk, o.a. voor een honkbalclub, een hondenclub, op de dierenambulance, in het bejaardentehuis en ik rijd voor tafeltje-dekje. En uiteraard ben ik regelmatig oppas-oma. Maar de meeste tijd steek ik in het IOP. Ik ben vanaf het allereerste begin betrokken bij het IOP. Berit Skaare, de oprichtster, is al circa 47 jaar mijn scouting vriendin. De eerste jaren deed ik alles alleen voor het IOP-NL maar sinds 2008 heb ik collega-bestuursleden. Mijn functie binnen het bestuur is penningmeester en algeheel coördinator. Ik heb al twaalf keer het project in Tanzania bezocht. Op de foto sta ik met mister Kayega wiens salaris ik sponsor. Ook heb ik diverse sponsorkinderen. Op 27 april 2012 werd ik verrast met een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse 'Lintjesregen' en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor mijn vrijwilligerswerk voor o.a. IOP Nederland.

annelies
Foto: Annelies en Mister Kayega
LIntjeAnnelies
Annelies (derde van rechts) met haar koninklijke onderscheiding

JET WESTERVELD (nieuw algemeen bestuurslid)
Mijn naam is Jet Westerveld. Ik woon in Utrecht en doe op dit moment een master ontwikkelingspsychologie. In de zomer van 2018 ben ik voor het eerst naar IOP geweest voor een individueel onderzoeksproject. Ik deed onderzoek naar cross-culturele verschillen in geluk onder kinderen en adolescenten op o.a. Lords Hill Secondary School en Ilula Secondary School. Tanzania maakte gelijk een grote indruk op mij: de mensen, de sfeer en alles er omheen; beseffen wat belangrijk is. In de winter van 2019 ben ik gedurende drie maanden naar IOP terug geweest. Ik had een tussenjaar en wilde graag meer leren, meer doen, meer betekenen. Tijdens mijn verblijf heb ik (ontwikkelings)psychologie les gegeven op Lords Hill en bij de groep Young Mothers. Net als bij Job heeft Berit Skaare mij gestimuleerd om deel te nemen aan het bestuur. Ze had al een paar keer gesuggereerd dat een dergelijke functie bij mij zou passen toen Annelies mij benaderde. Ik wil me graag inzetten en hoop dat ik van toegevoegde waarde kan zijn voor het bestuur en IOP. Samen met mijn ouders en een vriend cosponsor ik drie studenten. Op bijgevoegde foto sta ik met Ivan, die afgelopen jaar is begonnen op Kids Corner. Ik vind het heel bijzonder dat ik uit eerste hand ervaar wat het sponsoren van kinderen teweeg brengt. Het zien en bezoeken van mijn sponsorkinderen tijdens mijn jaarlijkse tripjes vind ik een van de leukste momenten en koester ik enorm.

Bestuur Jet


JOS JANSEN (algemeen bestuurslid)
Diegenen onder de ondersteuners van Stichting IOP Nederland die wel eens op de maandelijkse markt komen zullen mij al eens gezien hebben. Ik ben Jos Jansen, 57 jaar en getrouwd met Irma. Wij zijn bewust zonder kinderen gebleven om daar waar hulp nodig is te kunnen bijspringen (en daar zijn helaas heel veel voorbeelden van!). Wij wonen in Kleve, Duitsland net achter Nijmegen. Ik ben in 2013 samen met Irma met IOP in aanraking gekomen toen we voor het eerst naar Tanzania zijn gegaan (via IOP Nederland) om daar als vrijwilliger te gaan meedraaien in de dagelijkse gang van zaken rondom het weeshuis in Ilula. Deze ervaring kwam bij ons beide zo intens binnen dat we het niet meer konden loslaten en daar meer mee moesten doen. We zijn in 2014 teruggegaan naar Tanzania en hebben in 2015 IOP Germany e.V. opgericht omdat er nog geen IOP tak in Duitsland bestond. Kijk voor meer info op www.iopgermany.com, een tweetalige Duits/Nederlandse website.
Tegelijkertijd hielden we goed contact met Annelies (wie kent haar niet!) en werd de binding tussen de beide organisaties steeds nauwer. Van het een komt vaak het ander en dat gebeurde hier dus ook toen tijdens een van de vele gesprekken die we met elkaar voerden over het wel en wee van IOP een plek in het bestuur van IOP Nederland aan de orde kwam. Aangezien ik bij IOP Germany de penningmeesterfunctie invul en wij in Duitsland een ander systeem van ondersteuning hebben opgezet moest ik even nadenken of dit wel goed zou passen, maar uiteindelijk hebben de plussen gewonnen van de minnen en ben ik per september jl. lid van het bestuur geworden. Ik ben met Irma regelmatig op de markten van IOP (als we open mogen!) dus wellicht zien we elkaar een of meerdere keren.

PAULIEN MUL-BODE (secretaris)
PaulienIk ben Paulien Mul-Bode, geboren in Breda maar inmiddels woon ik al meer dan 45 jaar in Heinenoord. Ik heb twee volwassen kinderen, Erik en Marloes en twee prachtige kleinkinderen, Sophie en Sven. Mijn man Piet overleed in 2011 na een lange en moeilijke ziekteperiode. Voordat de kinderen geboren waren heb ik een paar jaar gewerkt als school- en beroepskeuzeadviseur. Naast het huishoudelijk werk en de zorg voor de kinderen heb ik veel tijd gestoken in allerlei vrijwilligerswerk. Secretariaat van de peuterspeelzaal (4 – 5 jaar) en circa 27 jaar het secretariaat (en vele andere taken) van de plaatselijke tennisvereniging. In april 2008 werd ik – tijdens de receptie ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de tennisvereniging – verrast met een Koninklijke onderscheiding en benoemd tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.
Vanaf 2007 heb ik inmiddels meerdere sponsormeisjes financieel geholpen met hun opleiding en vanaf 2013 bezet ik een plaatsje in het bestuur van het IOP. Eerst als Algemeen Bestuurslid en de laatste tijd als secretaresse. In 2017 en in 2018 ben ik in Ilula geweest. De eerste keer bij de opening van de bibliotheek en in 2018 woonden Annelies en ik de festiviteiten rondom het 20-jarig bestaan van het IOP bij.
Naast tennissen en het IOP heb ik nog een grote passie: Patchwork en quilten. Ook vind ik het leuk om allerlei jammetjes en chutneys te maken en voor 'Het Goede Doel = IOP' te verkopen. Ook bij de plaatselijke afdeling van de Vrouwen van NU heb ik bijna 6 jaar in het bestuur gezeten, eerst het secretariaat en later het penningmeesterschap.

KLAAS EN JOKE BRUIJN (algemene bestuursleden)
Wij zijn Klaas en Joke Bruijn, Klaas is operatie assistent en Joke is sociotherapeut en dokters assistente. 'We hebben samen vier kinderen groot gebracht en leiden een heel goed leven! Uit dankbaarheid voor alles wat we tot nu toe hebben mogen ontvangen aan mooie dingen, wilden we iets "terug" doen, en het idee is snel gekomen! We gaan drie maanden vrijwilligerswerk doen, en dat voor het IOP! Mede daarom zijn we ook in het bestuur van het IOP gekomen! We hopen op een goede tijd in Tanzania, en we vinden het zinvol en leuk dat we, als we terug zijn, ons toch nog nuttig kunnen blijven maken voor het IOP'
Bestuur

JOB VAN DEN ELSEN (algemeen bestuurslid)
Ik ben Job van den Elsen. Ik woon op dit moment in Oisterwijk. Een paar jaar terug ben ik voor vrijwilligerswerk naar het IOP-project in Tanzania geweest. Dit was puur voor school en ik had niet verwacht dat dit zo'n intense indruk op mij zou achterlaten. Het jaar daarna besloot ik om direct weer naar Ilula te gaan om verder te gaan met vrijwilligerswerk doen. Als docent aardrijkskunde leerde ik al snel dat onderwijs niet voor iedereen vanzelfsprekend is en ik vind het daarom erg belangrijk om bij te dragen aan beter onderwijs in de rest van de wereld. Ik had tijdens mijn verblijf in Ilula al vaak gesproken met Berit Skaare, de oprichtster van IOP, en die had gevraagd of ik het wellicht leuk zou vinden om meer voor IOP te doen in Nederland. Ik zag dit zelf erg zitten en Annelies benaderde mij door Berit of ik lid wilde worden van het bestuur van IOP. Uiteraard greep ik dit direct met beide handen aan! Ik heb momenteel ook een sponsor kind, Josephat. Hij studeert voor werktuigbouwkundige en hoopt over een paar jaar daar klaar te zijn.
Hieronder staan een aantal foto's op mijn verschillende reizen naar Ilula. Ik heb vooral de foto's gekozen waarbij ik ontzettend goede herinnering heb. Vooral het maken van levenslange vriendschappen is daarbij belangrijk geweest
Voor de toekomst hoop ik nog heel lang mijzelf in te kunnen zetten voor het IOP en mogelijk in de toekomst dit te combineren met het werk wat ik doe in het onderwijs.

IOP

IOP

IOP